6 de febr. 2011

Quina potència tenen les llums???

Alhora d'escollir una llum per posar a la nostra bicicleta i així poder circular a totes hores sobre dues rodes hem de tenir en compte la seva potència, es a dir la quantitat de llum que fan. Aquesta no acostuma a ser una operació fàcil ja que hi ha diferents formes de mesurar la quantitat de llum q fa el nostre frontal, llanterna... i en conseqüència trobarem que cada marca mesura amb una unitat diferent la potència de la seva llum.
Així doncs, podem trobar, potència de llum mesurada en WATS, LUX i CANDELAS.
Moltes vegades al tenir dues llums de diferent marca i intentem comparar, no ho podem fer perquè les unitats de mesura son diferents.
En aquest petit article intentarem aclarir el significat de cada unitat.
Els WATS ens indica la potencia de la bombeta, però no te en compte la òptica. Avui dia amb la evolució de la tecnologia LED ens podem trobar que un LED de menys WATS faci millor llum que una bombeta convencional.

Els LUX ens indica els Lumens permetre quadrat, per simplificar-ho ens indica la quantitat de llum que tenim per metre quadrat. Tot i que LUX i LUMENS es una unitat acurada per mesurar la potencia de la llum no ens especifica res de la eficiència d'aquets llums, com per exemple la quantitat de llum al centre o la que tens pels laterals.

Les Candelas ens indica la quantitat de llum que tenim en una superfície determinada. Vindria a ser el mateix que els LUX però especificant la quantitat de llum que tenim en una àrea determinada. D'aquesta manera el fabricant no només ens podrà dir la quantitat de llum que hi ha per metre quadrat sinó que podrà especificar la quantitat de llum dirigida en cada punt d'aquesta àrea.