26 de febr. 2009

MECÀNICA , el desgast de la cadena


Manteniment preventiu de la cadena.

Alguna vegada t’ha passat que mentre estaves pedalant amb força intentant superar un fort desnivell t’ha saltat la marxa que tenies posada?

Si això t’ha succeït és degut a que la cadena de la teva bicicleta estava massa desgastada.

La bicicleta, a l’igual que qualevol altre vehicle ja siguin motos o cotxes, té alguns elements que són objecte d’un especial desgast i que, periòdicament, s’han de revisar i substituir.

Aquests elements són el que denominarem TRANSMISSIÓ DE LA BICICLETA i consta de tres parts fonamentals:

  • Pinyons

  • Plats

  • Cadena

Com es desgasta la cadena d’una bicicleta?

L’acció de pedalar fa que la cadena generi un esforç d’allargament, i aquesta, a mida que es va allargant va deformant les dents dels pinyons i els plats fent que cada cop hi hagi menys superfície de contacte entre dents i cadena. Això provoca que la cadena salti en una determinada marxa en un moment de màxima força a la pedalada.

Arribats a aquest punt, l’única opció per arreglar la teva bicicleta és canviar plats pinyons i cadena; si mantenim les dents i els plats, que estarien excessivament desgastats, i només canviem la cadena no tindran suficient superfície per engranar amb ella i relliscaran provocant el salt de la marxa.

Com podem controlar el desgast de la cadena.

Sempre s’ha dit que en condicions normals la cadena pot durar entre uns 1000 i uns 2000 quilòmetres. Per tant, la primera mesura de prevenció és controlar els quilòmetres que fem. Això es molt fácil ja que amb un simple velocímetre ho tindrem controlat.

Cal tenir en compte però algunes excepcions. En el desgast d’una cadena hi intervenen molts factors com la forma de pedalar, la forma de canviar de marxa, la bona neteja i lubricació… tot això provoca que no duri els mateixos quilòmetres a tothom. Malgrat tot, avui dia podem trobar a la venda comprovadors de cadenes que ens serviran per determinar si la cadena necessita ser substituida o no.

D’aquesta manera podrem allargar al màxim la duració dels pinyos i dels plats de la bicicleta i estalviar-nos uns calerons.